Aproximant Bilabial Sonora

Vídeo

cavar

cava

diví

libi

robust

vol

Diagrama articulatori

Descripció del so:
S'articula amb una constricció molt feble produïda per la proximitat entre el llavi superior i el llavi inferior, amb el vel del paladar tocant la paret faríngia i amb vibració de les cordes vocals.

Informació acústica

cavar

cava

diví

libi

robust

vol

Taules de sons