Aproximant Bilabial Sonora

Vídeo

acabar

acaba

exhibir

libi

suburbi

bul

Diagrama articulatori

Descripció del so:
S'articula amb una constricció molt feble produïda per la proximitat entre el llavi superior i el llavi inferior, amb el vel del paladar tocant la paret faríngia i amb vibració de les cordes vocals.

Informació acústica

acabar

acaba

exhibir

libi

suburbi

bul

Taules de sons