Aproximant Dental Sonora

Vídeo

badar

bada

vudú

judo

idil·li

cridi

Diagrama articulatori

Descripció del so:
S'articula amb una constricció molt feble produïda per la proximitat entre la part anterior de la llengua i les incisives superiors, amb el vel del paladar tocant la paret faríngia i amb vibració de les cordes vocals.

Informació acústica

badar

bada

vudú

judo

idil·li

cridi

Taules de sons