Aproximant Labiovelar Sonora

Vídeo

clauer

diuen

whisky

uep

meu

mou

cau

Diagrama articulatori

Descripció del so:
S'articula amb una constricció molt feble produïda per la proximitat entre el postdors de la llengua i el vel del paladar, amb arrodoniment i profusió labial, amb el vel del paladar tocant la paret faríngia i amb vibració de les cordes vocals.

Informació acústica

clauer

diuen

whisky

uep

meu

mou

cau

Taules de sons