Aproximant Labiovelar Sonora

Vídeo

quatre

quadern

seqüela

whisky

quota

aquós

clauer

riuen

Diagrama articulatori

Descripció del so:
S'articula amb una constricció molt feble produïda per la proximitat entre el postdors de la llengua i el vel del paladar, amb arrodoniment i profusió labial, amb el vel del paladar tocant la paret faríngia i amb vibració de les cordes vocals.

Informació acústica

quatre

quadern

seqüela

whisky

quota

aquós

clauer

riuen

Taules de sons