Aproximant Palatal Sonora

Vídeo

iogurt

iode

hiena

mai

Diagrama articulatori

Descripció del so:
S'articula amb una constricció molt feble produïda per la proximitat entre el dors de la llengua i el paladar, amb el vel del paladar tocant la paret faríngia i amb vibració de les cordes vocals.

Informació acústica

iogurt

iode

hiena

mai

Taules de sons