Aproximant Palatal Sonora

Vídeo

iaia

ió

iogurt

iode

hiena

joier

noia

Diagrama articulatori

Descripció del so:
S'articula amb una constricció molt feble produïda per la proximitat entre el dors de la llengua i el paladar, amb el vel del paladar tocant la paret faríngia i amb vibració de les cordes vocals.

Informació acústica

iaia

ió

iogurt

iode

hiena

joier

noia

Taules de sons