Aproximant Velar Sonora

Vídeo

pagar

amiguisme

tuguri

paga

lligui

jugo

Diagrama articulatori

Descripció del so:
S'articula amb una constricció molt feble produïda per la proximitat entre el postdorsde la llengua i el vel del paladar, amb el vel del paladar tocant la paret faríngia i amb vibració de les cordes vocals.

Informació acústica

pagar

amiguisme

tuguri

paga

lligui

jugo

Taules de sons