Fricativa Alveolar Sonora

Vídeo

casar

casa

visir

crisi

usura

uso

zas

zinc

zoom

Diagrama articulatori

Descripció del so:
S'articula amb una constricció notable produïda per la proximitat entre la part anterior de la llengua i la cornisa alveolar, amb el vel del paladar tocant la paret faríngia i amb vibració de les cordes vocals.

Informació acústica

casar

casa

visir

crisi

usura

uso

zas

zinc

zoom

Taules de sons