Fricativa Alveolar Sonora

Vídeo

casar

casa

visir

crisi

usura

uso

zas

zinc

zoom

Diagrama articulatori

http://www.youtube.com/watch?v=wIpbAZ72m1w&feature=youtu.be
You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.
Descripció del so:
S'articula amb una constricció notable produïda per la proximitat entre la part anterior de la llengua i la cornisa alveolar, amb el vel del paladar tocant la paret faríngia i amb vibració de les cordes vocals.

Informació acústica

casar

casa

visir

crisi

usura

uso

zas

zinc

zoom

Taules de sons