Fricativa Alveolar Sorda

Vídeo

sala

edifici

cita

ossut

bossa

dissipa

pas

pis

sura

pus

caçar

caça

Diagrama articulatori

Descripció del so:
S'articula amb una constricció notable produïda per la proximitat entre la part anterior de la llengua i la cornisa alveolar, amb el vel del paladar tocant la paret faríngia i sense vibració de les cordes vocals.

Informació acústica

sala

ossut

bossa

dissipa

edifici

pas

cita

pis

sura

pus

caçar

caça

Taules de sons