Fricativa Alveolar Sorda

Vídeo

caçar

dissipa

ossut

caça

edifici

embusso

sala

cita

sura

pas

pis

pus

Diagrama articulatori

Descripció del so:
S'articula amb una constricció notable produïda per la proximitat entre la part anterior de la llengua i la cornisa alveolar, amb el vel del paladar tocant la paret faríngia i sense vibració de les cordes vocals.

Informació acústica

caçar

dissipa

ossut

caça

edifici

embusso

sala

cita

sura

pas

pis

pus

Taules de sons