Fricativa Alveolar Sorda

Vídeo

sala

pas

cita

pis

sura

pus

zas

zinc

caçar

caça

casar

casa

dissipa

edifici

visir

crisi

ossut

suca

visita

usura

usurer

Diagrama articulatori

Descripció del so:
S'articula amb una constricció notable produïda per la proximitat entre la part anterior de la llengua i la cornisa alveolar, amb el vel del paladar tocant la paret faríngia i sense vibració de les cordes vocals.

Informació acústica

sala

pas

cita

pis

sura

pus

zas

zinc

caçar

caça

casar

casa

dissipa

edifici

visir

crisi

ossut

suca

visita

usura

usurer

Taules de sons