Fricativa Labiodental Sonora

Vídeo

vaca

fava

vi

vic

vull

vola

excavar

   

civil

   

puvusa

Diagrama articulatori

Descripció del so:
S'articula amb una constricció notable produïda per la proximitat entre el llavi inferior i les incisives superiors, amb el vel del paladar tocant la paret faríngia i amb vibració de les cordes vocals.

Informació acústica

Taules de sons