Fricativa Labiodental Sorda

Vídeo

fada

agafa

fi

científic

fuga

xufo

agafar

matalaf

difícil

escriv

   

buf

Diagrama articulatori

Descripció del so:
S'articula amb una constricció notable produïda per la proximitat entre el llavi inferior i les incisives superiors, amb el vel del paladar tocant la paret faríngia i sense vibració de les cordes vocals.

Informació acústica

Taules de sons