Fricativa Postalveolar Sonora

Fricativa Prepalatal Sonora

Vídeo

pujol

dirigir

gid

j

gira

jura

menja

argent

Diagrama articulatori

Descripció del so:
S'articula amb una constricció notable produïda entre la part anterior de la llengua i la part posterior de la cornisa alveolar, amb el vel del paladar tocant la paret faríngia i amb vibració de les cordes vocals.

Informació acústica

pujol

dirigir

rígid

j

gira

jura

menja

argent

Taules de sons