Fricativa Postalveolar Sonora

Fricativa Prepalatal Sonora

Vídeo

j

dirigir

gira

gid

jura

pujo

rajar

raja

Diagrama articulatori

Descripció del so:
S'articula amb una constricció notable produïda entre la part anterior de la llengua i la part posterior de la cornisa alveolar, amb el vel del paladar tocant la paret faríngia i amb vibració de les cordes vocals.

Informació acústica

j

dirigir

gira

rígid

jura

pujo

rajar

raja

Taules de sons