Fricativa Postalveolar Sonora

Fricativa Prepalatal Sonora

 

Diagrama articulatori

Descripció del so:
S'articula amb una constricció notable produïda entre la part anterior de la llengua i la part posterior de la cornisa alveolar, amb el vel del paladar tocant la paret faríngia i amb vibració de les cordes vocals.
 

Taules de sons