Fricativa Postalveolar Sorda

Fricativa Prepalatal Sorda

Vídeo

xal

baixa

   

ixi

   

ixola

faixar

baix

eixir

ix

   

descuix

Diagrama articulatori

Descripció del so:
S'articula amb una constricció notable produïda per la proximitat entre la part anterior de la llengua i la part posterior de la cornisa alveolar, amb el vel del paladar tocant la paret faríngia i sense vibració de les cordes vocals.

Informació acústica

Taules de sons