Fricativa Postalveolar Sorda

Fricativa Prepalatal Sorda

Vídeo

Xàtiva

baix

xifra

guix

Xixona

gruix

baixar

baixa

enguixí

enguixe

gruixut

fluixos

pixí

patixes

així

eixida

Diagrama articulatori

Descripció del so:
S'articula amb una constricció notable produïda per la proximitat entre la part anterior de la llengua i la part posterior de la cornisa alveolar, amb el vel del paladar tocant la paret faríngia i sense vibració de les cordes vocals.

Informació acústica

Xàtiva

baix

xifra

guix

Xixona

gruix

baixar

baixa

enguixí

enguixe

gruixut

fluixos

pixí

patixes

així

eixida

Taules de sons