Lateral Alveolar Sonora

Vídeo

laic

bala

líder

compili

luxe

francbul·lo

Calàbria

mal

bilingüe

mil

zulú

ull

Diagrama articulatori

Descripció del so:
S'articula mitjançant una obstrucció del pas de l'aire per la part central de la cavitat bucal produïda pel contacte entre la part anterior de la llengua i la cornisa alveolar (de manera que l'aire surt per un o pels dos costats de la boca), amb el vel del paladar tocant la paret faríngia i amb vibració de les cordes vocals.

Informació acústica

Taules de sons