Lateral Palatal Sonora

Vídeo

callar

xantillí

collut

calla

brilli

mullo

ll

llisa

lluça

vassall

perill

recull

Diagrama articulatori

Descripció del so:
S'articula mitjançant una obstrucció del pas de l'aire per la part central de la cavitat bucal produïda pel contacte entre la part anterior de la llengua i la part posterior de la cornisa alveolar (de manera que l'aire surt per un o pels dos costats de la boca), amb el vel del paladar tocant la paret faríngia i amb vibració de les cordes vocals. La boca està bastant oberta.

Informació acústica

callar

xantillí

collut

calla

brilli

mullo

ll

llisa

lluça

vassall

perill

recull

Taules de sons