Nasal Bilabial Sonora

Vídeo

demà

imprimir

tumult

cama

simi

mul

mata

missa

mula

fam

cim

fum

Diagrama articulatori

Descripció del so:
S'articula mitjançant una obstrucció total del pas de l'aire produïda pel contacte entre llavi superior i llavi inferior, amb el vel del paladar separat de la paret faríngia (de manera que l'aire surt pel nas) i amb vibració de les cordes vocals.

Informació acústica

demà

imprimir

tumult

cama

simi

mul

mata

missa

mula

fam

cim

fum

Taules de sons