Oclusiva Bilabial Sonora

Vídeo

bassa

burra

Diagrama articulatori

Descripció del so:
S'articula mitjançant una obstrucció total del pas de l'aire produïda pel contacte entre llavi superior i llavi inferior, amb el vel del paladar tocant la paret faríngia i amb vibració de les cordes vocals.

Informació acústica

bassa

burra

Taules de sons