Oclusiva Bilabial Sorda

Vídeo

passa

destapa

pipa

pic

puça

pula

cap

cap

filipí

eslip

tropull

cup

Diagrama articulatori

Descripció del so:
S'articula mitjançant una obstrucció total del pas de l'aire produïda pel contacte entre llavi superior i llavi inferior, amb el vel del paladar tocant la paret faríngia i sense vibració de les cordes vocals.

Informació acústica

Taules de sons