Oclusiva Bilabial Sorda

Vídeo

passa

tip

puça

cap

pila

tub

tapar

tapa

supura

ocupo

filipí

principi

Diagrama articulatori

Descripció del so:
S'articula mitjançant una obstrucció total del pas de l'aire produïda pel contacte entre llavi superior i llavi inferior, amb el vel del paladar tocant la paret faríngia i sense vibració de les cordes vocals.

Informació acústica

passa

tip

puça

cap

pila

tub

tapar

tapa

supura

ocupo

filipí

principi

Taules de sons