Oclusiva Bilabial Sorda

Vídeo

passa

puça

pila

tip

cap

tub

tapar

supura

filipí

tapa

pula

principi

Diagrama articulatori

Descripció del so:
S'articula mitjançant una obstrucció total del pas de l'aire produïda pel contacte entre llavi superior i llavi inferior, amb el vel del paladar tocant la paret faríngia i sense vibració de les cordes vocals.

Informació acústica

passa

puça

pila

tip

cap

tub

tapar

supura

filipí

tapa

pula

principi

Taules de sons