Oclusiva Bilabial Sorda

Vídeo

passa

cap

pila

tip

puça

tub

pula

xip

tapar

tapa

filipí

principi

Diagrama articulatori

Descripció del so:
S'articula mitjançant una obstrucció total del pas de l'aire produïda pel contacte entre llavi superior i llavi inferior, amb el vel del paladar tocant la paret faríngia i sense vibració de les cordes vocals.

Informació acústica

passa

cap

pila

tip

puça

tub

pula

xip

tapar

tapa

filipí

principi

Taules de sons