OCLUSIVA DENTAL SORDA

Vídeo

tassa

rata

tira

dimiti

tu

tua

matat

comprat

definitiva

vestit

futur

embut

Diagrama articulatori

Descripció del so:
S'articula mitjançant una obstrucció total del pas de l'aire produïda pel contacte entre la part anterior de la llengua i la part interior de les incisives superiors i/o la part més anterior de la cornisa alveolar, amb el vel del paladar tocant la paret faríngia i sense vibració de les cordes vocals.

Informació acústica

Taules de sons