Oclusiva Velar Sonora

Vídeo

gola

gust

angoixa

gra

glop

Diagrama articulatori

Descripció del so:
S'articula mitjançant una obstrucció total del pas de l'aire produïda pel contacte entre el postdors de la llengua i el vel del paladar, amb el vel del paladar tocant la paret faríngia i amb vibració de les cordes vocals.

Informació acústica

gola

gust

angoixa

gra

glop

Taules de sons