Oclusiva Velar Sonora

Vídeo

gasa

guisa

gust

Diagrama articulatori

http://www.youtube.com/watch?v=ptVVZr4sLAo&feature=youtu.be
You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.
Descripció del so:
S'articula mitjançant una obstrucció total del pas de l'aire produïda pel contacte entre el postdors de la llengua i el vel del paladar, amb el vel del paladar tocant la paret faríngia i amb vibració de les cordes vocals.

Informació acústica

gasa

guisa

gust

Taules de sons