Oclusiva Velar Sorda

Vídeo

corb

cussa

creu

clau

cura

inclòs

Diagrama articulatori

Descripció del so:
S'articula mitjançant una obstrucció total del pas de l'aire produïda pel contacte entre el postdors de la llengua i el vel del paladar, amb el vel del paladar tocant la paret faríngia i sense vibració de les cordes vocals.

Informació acústica

corb

cussa

creu

clau

cura

inclòs

Taules de sons