Oclusiva Velar Sorda

Vídeo

tacar

maniq

cucut

taca

quid

cula

casa

quilla

cura

sac

tic

ruc

Diagrama articulatori

Descripció del so:
S'articula mitjançant una obstrucció total del pas de l'aire produïda pel contacte entre el postdors de la llengua i el vel del paladar, amb el del paladar tocant la paret faríngia i sense vibració de les cordes vocals

Informació acústica

tacar

maniq

cucut

taca

quid

cula

casa

quilla

cura

sac

tic

ruc

Taules de sons