Vocal Anterior Alta No Arrodonida

Vídeo

i

botí

ric

ira

imant

viuda

diu

ciutat

si

pati

Diagrama articulatori

Descripció del so:
S'articula amb el dors de la llengua avançat i acostat a la part anterior de la volta palatina, amb els llavis estirats (no arrodonits), amb el vel del paladar tocant la paret faríngia i amb vibració de les cordes vocals. La boca està molt tancada.

Informació acústica

i

botí

ric

ira

imant

viuda

diu

ciutat

si

pati

Taules de sons