Vocal Anterior Mitjana Alta No Arrodonida

Vídeo

e

veure

Déu

rei

reina

evitar

pera

meu

bé

llebre

sisé

pega

Diagrama articulatori

Descripció del so:
S'articula amb el dors de la llengua avançat i força acostat a la part anterior de la volta palatina, amb els llavis estirats (no arrodonits), amb el vel del paladar tocant la paret faríngia i amb vibració de les cordes vocals. La boca està bastant tancada.

Informació acústica

Taules de sons