Vocal Anterior Mitjana Alta No Arrodonida

Vídeo

Àneu

cec

déu

e

ei

Eisenhower

era

euga

lleure

paté

rei

reina

tròlei

Eusko Alkartasuna

Diagrama articulatori

Descripció del so:
S'articula amb el dors de la llengua avançat i força acostat a la part anterior de la volta palatina, amb els llavis estirats (no arrodonits), amb el vel del paladar tocant la paret faríngia i amb vibració de les cordes vocals. La boca està bastant tancada.

Informació acústica

Àneu

cec

déu

e

ei

Eisenhower

era

euga

lleure

paté

rei

reina

tròlei

Eusko Alkartasuna

Taules de sons