Vocal Posterior Alta Arrodonida

Vídeo

u

avui

fruita

cuixa

una

vuitanta

Diagrama articulatori

Descripció del so:
S'articula amb el dors de la llengua endarrerit i acostat a la part posterior de la volta palatina, amb els llavis arrodonits, amb el vel del paladar tocant la paret faríngia i amb vibració de les cordes vocals. La boca està molt tancada.

Informació acústica

Taules de sons