Vocal Posterior Baixa No Arrodonida

Vídeo

a

sac

ara

butà

aire

auca

taula

mai

blau

Diagrama articulatori

Descripció del so:
S'articula amb el dors de la llengua allunyat de la volta palatina, amb l'arrel lingual lleument acostada a la paret faríngia, amb el vel del paladar tocant la paret faríngia i amb vibració de les cordes vocals. La boca està molt oberta.

Informació acústica

a

sac

ara

butà

aire

auca

taula

mai

blau

Taules de sons