Vocal Posterior Mitjana Alta Arrodonida

Vídeo

o

som

botó

coi

sou

oidà

pou

Diagrama articulatori

Descripció del so:
S'articula amb el dors de la llengua endarrerit i força acostat a la part posterior de la volta palatina, amb els llavis arrodonits, amb el vel del paladar tocant la paret faríngia i amb vibració de les cordes vocals. La boca està bastant tancada.

Informació acústica

o

som

botó

coi

sou

oidà

pou

Taules de sons