Sons del catalàAccueil

Benvingut, benvinguda

Objectius //


En aquest espai web trobareu un conjunt de recursos i materials que s’han elaborat per assolir els objectius següents:


Continguts //


En aquests moments, els materials de l’espai web estan basats en els sons del dialecte oriental central i constitueixen una primera fase d'un projecte més ambiciós que recollirà informació sobre els dialectes més importants del català i que contindrà exercicis generals i específics per a cada dialecte. El web s'organitza, de moment, en dues pàgines principals:


Indicacions per als usuaris//

Equip i participantsEquip

torneu a l'inici

Responsables //

Joan Solà Cortassa (UB)

Josefina Carrera Sabaté (UB)

Clàudia Pons Moll (UB, UAB)

Direcció

Assessors //

Gabriel Bibiloni (UIB)
Eulàlia Bonet (UAB)
Teresa Cabré (UAB)

Jordi Cicres (UdG)
Nicolau Dols (UIB)
Ricard Herrero (UCV)
Jesús Jiménez (UV)
Joan Julià (UdL)
Maria Rosa Lloret (UB)
Silvia Llach (UdG)

Joan Mascaró (UAB / ICREA ACADÈMIA)
Blanca Palmada (UdG)

Miquel Àngel Pradilla (URV)
Pilar Prieto (UPF / ICREA)
Joaquim Rafel (UB)
Daniel Recasens (UAB)
Joaquim Viaplana (UB)

 


Tècnics //

Ana M. Fernández, Eugenio Martínez-Celdrán, Paolo Roseano (UB)

Representació acústica

Michael Kennedy (UAB)

Correcció de l'anglès

Júlia Llompart (IRL / UMass)

Traducció a l'anglès

Maria Moll (Escola d’art i superior de disseny Pau Gargallo)

Dibuixos, animacions en Flash, disseny del web

Unitat de Suport a la docència. CRAI UB

Disseny i estructura de la pàgina web

Unitat d’audiovisuals UB

Enregistraments de so i d’imatge

Roser Güell (Institut del Teatre)

Assessorament gravacions


Informants //

Anna Pineda Cirera

Esteve Valls Alecha


Entitats que col·laboren en aquest projecteEntreprise

torneu a l'inici


Universitat de Barcelona


Generalitat de Catalunya

Ajut a la Millora de la Qualitat Docent (2008MQD-00189)
Ajut a la Millora de la Qualitat Docent (2008MQD-00193)


Institut Ramon Llull


Casa de les Llengües


Grup d'Estudi de la Variació (GEV)

Departament de Filologia Catalana // Universitat de BarcelonaEnllaços externsEnllaços externs

torneu a l'inici

Enllaços amb informació sobre el català


Fonètica general, fonètica catalana i altres disciplines


Informació general sobre fonètica catalana
http://liceu.uab.es/~joaquim/home.html

Informació general sobre fonètica catalana
http://www.ub.edu/labfon/labc.htm

Laboratori de Tecnologies Lingüístiques. IULA
http://www.iula.upf.edu/latel/lpresca.htmCorrecció fonètica i aprenentatge del català com a L2


Correcció fonètica i aprenentatge del català com a L2
http://www.bibiloni.net/correcciofonetica/

Correcció fonètica i aprenentatge del català com a L2
http://www.ua.es/uem/recursos/fonet.html

Correcció fonètica i aprenentatge del català com a L2
http://www.xtec.net/~jpi/index.htm

Correcció fonètica i aprenentatge del català com a L2
http://ceipturodeguiera.xtec.cat/formacio/dvd2007/materials/td138

 

Entonació del català i d’altres llengües romàniques


Correcció fonètica i aprenentatge del català com a L2
http://seneca.uab.es/atlesentonacio

Correcció fonètica i aprenentatge del català com a L2
http://www.ub.es/labfon/amper

 

Transcripció fonètica en catalàBaDaTran (Base de Dades de Transcripcions
http://latel.upf.edu//badatran/

Correcció fonètica i aprenentatge del català com a L2
http://esadir.cat/ajudatranscripciofonetica

 


Enllaços amb informació sobre totes les llengües

Curs de fonètica amb exercicis


Curs de fonètica amb exercicis
http://www.phonetics.ucla.edu/Glossari de termes fonètics, fonològics i lingüístics


Glossari de termes fonètics, fonològics i lingüístics
http://www.sil.org/mexico/ling/glosario/E005ai-Glossary.htmFonts fonètiques i taules i taules sonores (IPA)


Fonts fonètiques i taules (IPA)
http://www.arts.gla.ac.uk/IPA/ipa.html

Fonts fonètiques i taules (IPA)
http://www.paulmeier.com/ipa/charts.htmlDiagrames articulatoris dinàmics, vídeoclips i altres animacions


Diagrames articulatoris dinàmics, vídeo clips i animacions
http://www.uiowa.edu/~acadtech/phonetics/

Diagrames articulatoris dinàmics, vídeo clips i animacions
http://www.chass.utoronto.ca/~danhall/phonetics/sammy.htmlImatges fetes amb raigs-x i animacions del tracte vocal i de les cordes vocals


Imatges fetes amb raigs-x i animacions del tracte vocal i de les cordes vocals
http://www.phonetik.uni-muenchen.de/~hoole/kurse/movies/Fonaments d’acústica


Fonaments d’acústica
http://www.kettering.edu/~drussell/demos.htmlFonètica acústica, espectrogrames i síntesi de la parla


Fonètica acústica, espectrogrames i síntesi de la parla
http://www.exploratorium.edu/exhibits/vocal_vowels/Percepció de la parla


Percepció de la parla
http://www.iurc.montp.inserm.fr/cric/audition/english/index.htm


Dialectes, accents i sons de diferents llengües del món


Dialectes, accents i sons de diferents llengües del món
http://accent.gmu.edu/

Dialectes, accents i sons de diferents llengües del món
http://www.uiowa.edu/~acadtech/dialects/NotíciesEquip

torneu a l'inici

Mitjans de comunicació //


Els sons del català a TV3

Veure notícia

Els sons del català a Vilaweb

Veure notícia

Els sons del català a L'Avui

Veure notícia

Els sons del català a Ràdio Ciutat de Badalona (entrevista a Clàudia Pons)

Consultar entrevista

Els sons del català a Catalunya Ràdio

Consultar entrevista


Presentacions del projecte //


a. Josefina Carrera i Clàudia Pons (2007): «Development of technological tools for teaching and learning Catalan phonetics via the internet». Comunicació presentada a la Phonetics Teaching & Learning Conference. Article disponible al web http://www.phon.ucl.ac.uk/ptlc/index_07.html.

b. Clàudia Pons (2008): «El tractament de la fonètica a les escoles de Catalunya. Estat de la qüestió i reptes per al futur». Conferència invitada als cursos d’estiu Nous reptes en el tractament del valencià com a segona llengua. El model oral. La integració de llengües i continguts. Universitat d'Alacant, Alacant.

c. Joan Solà, Josefina Carrera i Clàudia Pons (2009): «Presentació oficial del web Els sons del català». Aula Magna, Universitat de Barcelona, 9 de març. Veure pòster

d. Clàudia Pons (2009): Curs convidat «L'eina Els sons del català», dins dels cursos d'estiu «El català com a llengua estrangera. Eines i estratègies», organitzats a la Universitat Autònoma de Barcelona per Anna Bartra, Teresa Cabré i Dolors Poch. [Veg. el Powerpoint de la presentació]

e. Pons, Clàudia; Carrera Josefina(2009) Internet Assisted-Phonetics.The Souns of Catalan. Comunicació presentada per EDULEARN 09. Barcelona, 6-8 juliol de 2009.

f. Pons, Clàudia(2010).Curs convidat «L'eina Els sons del català», dins dels cursos d'estiu «El català com a llengua estrangera. Eines i estratègies», organitzats a la Universitat Autònoma de Barcelona per Anna Bartra, Teresa Cabré i Dolors Poch. [Veg. el Powerpoint de la presentació]ContacteuContacteu

torneu a l'inici

Coordinació

Els sons del català
sonscatala@ub.eduTots els drets reservats. Solà, Carrera, Pons (2008) // Sons del català