Lecture: Dr. S. Rus (Universidad de León)

Title: La política de Aristóteles.

Speaker: Dr. Salvador Rus, professor at the Faculty of Philosophy, Universidad de León.

Date: 16th November 2010.

Place: Seminari del Dept. de Filosofia Teorètica i Pràctica.

Date: 
Tue, 2010-11-16