Lecture: Dr. T. Calvo (Universidad Complutense de Madrid)

 

 

 

Title: La ‘virtud natural’ en el el pensamiento de Aristóteles.

Speaker: Dr. Tomás Calvo, professor at the Universidad Complutense de Madrid.

Date: 16th May 2013, 12:00.

Place: Seminari del Dept. de Filosofia Teorètica i Pràctica.

 

 

 

Date: 
Thu, 2013-03-14 - Thu, 2013-05-16