Lecture: Prof. R. Moncho (Universitat de València)

Title: Vida individual y vida social en la moralidad aristotélica.

Speaker: Prof. Rafael Moncho, professor at the Facultat de filosofia i ciències de l'educació at the Universitat de València.

Date: 26th November 2009.

Place: Seminari del Dept. de Filosofia Teorètica i Pràctica.

Date: 
Thu, 2009-11-26