UB, UAB, UPC, UPF, UOC i Barcelona Activa s’alien per crear solucions d’alt impacte tecnològic als reptes de futur

En el marc del BizBarcelona, veus expertes de les cinc universitats catalanes han defensat el paper de l’emprenedoria tecnològica per afrontar els nous reptes socials i empresarials Les universitats aposten per la transferència de coneixement i un ecosistema emprenedor transversal, amb més connexions amb el teixit empresarial Les start-ups deeptech, lligades a la investigació, tenen …

UB, UAB, UPC, UPF, UOC i Barcelona Activa s’alien per crear solucions d’alt impacte tecnològic als reptes de futur Leer más »