Finançament

Hi ha diferents tipus de finançament per a un projecte.La principals fonts de finançament són: Finançament Públic, Finançament Privada, Crowdfunding.

FINANÇAMENT PÚBLIC

icf

ICF – Institut Català de Finances

L’ICF finança a emprenedors, autònoms, microempreses, pimes i grans empreses mitjançant un ampli ventall de productes i instruments financers.
enisa

ENISA – Empresa Nacional de Innovación SA

Enisa és una empresa pública dedicada al finançament de projectes empresarials viables i innovadors de pimes espanyoles mitjançant préstecs.

FINANÇAMENT PRIVAT

Hi ha diferents tipus de finançament privat i amb diferents nivells de compromís, cal tenir en consideració la fase en què es troba el projecte i la necessitat de finançament.

Business Angels

Aportacions d’Inversors privats que donen suport els projectes en fases inicials per a la construcció o el desenvolupament de l’prototypo del producte.

aeban

Aeban

AEBAN és l’Associació de Xarxes de Business Angels d’Espanya.

Capital Semilla · Early Stages

Inversions en empreses amb alt potencial d’escalabilitat amb clients, presència a i recollit en el mercat i amb facturació.

sitka-capital

Sitkacapital

Sitka Capital inverteix en startups d’Internet i en empreses tecnològiques innovadores.

Venture Capital

Inversions en iniciatives emprenedores amb alt potencial de creixement amb un cert grau de desenvolupament i sense facturació

venture-cap

Venture Cap

L’any 2000 neix Venturcap, un fons de capital risc que inverteix tant en startups com a empreses en fase de creixement.
nauta-capital

Nauta Capital

Nauta Capital és una empresa de capital comercial que inverteix en empreses de programari B2B eficients en el capital amb oficines a Londres, Barcelona i Munic.
inveready

Inveready

Inveready és un gestor d’actius líder a Espanya que inverteix en empreses de base tecnològica d’etapa inicial.

Crowdfunding

Plataformes de finançament amb participació col·lectiva en què es pretén donar visibilitat publica a el projecte per un determinat període de temps per aconseguir arribar a un objectiu econòmic.

crow-angel

The Crow Angel

Busquem les millors oportunitats d’inversió des startups Seed i Growth a companyies Pre-MAB.
crowdcube

Crowdcube

Donem suport a empreses amb ambició, decidides a deixar empremta, i facilitem que l’entorn d’aquestes empreses i la nostra comunitat d’inversors uneixen forces per construir el futur.
X