StartUB! Lab

Un espai d’incubació i cotreball

Entès com a l’espai d’incubació i de cotreball, l’StartUB! Lab té com a objectiu ser el punt de trobada de la comunitat universitària emprenedora i oferir-li un espai on aquesta pugui desenvolupar els projectes, realitzar reunions d’equip i interactuar amb d’altres, seguir accions formatives, consultar amb els mentors i, en definitiva, participar de l’ecosistema emprenedor de la Universitat de Barcelona.

Espai de treball

Mentories

Networking

Ecosistema emprenedor

Formació

StartUB! Lab

AMB QUIN PROPÒSIT ES PROMOU?

  • Impulsar l’emprenedoria en la comunitat universitària.
  • Fomentar la connexió amb l’ecosistema emprenedor. 
  • Promoure les sinergies i l’intercanvi entre els diferents projectes.
  • Donar visibilitat als projectes emprenedors (constituïts o no) que es desenvolupen en el marc de l’StartUB!

A QUI ES DIRIGEIX?

L’StartUB! Lab s’orienta a acollir empreses o projectes que s’incloguin dintre d’alguna de les categories o col·lectius següents:

 

  1. Empreses emergents (Start-up) basades en tecnologia o coneixement, amb menys de tres anys d’antiguitat.
  2. Projectes emprenedors amb voluntat de constituir-se com a empresa en un futur recent, qualsevol que sigui la forma jurídica. 
  3. Empreses derivades (Spin-off)* de la Universitat de Barcelona, amb menys de tres anys d’antiguitat.

QUÈ PUC FER PER ACCEDIR A STARTUB! LAB

Per poder utilitzar l’StartUB! Lab cal adreçar una carta  startub@ub.edu i exposar-hi les motivacions per accedir a l’espai. A la carta, cal fer-hi constar la informació de contacte de l’equip i especialment de la persona interlocutora que sol·licita l’accés, a més a més de la informació del projecte, la seva descripció i els objectius a mitjà termini.

Un equip avaluador revisa tota la informació. Si ho considera necessari pot demanar d’ampliar-la i/o sol·licitar informació addicional. Un cop revisades les sol·licituds, i d’acord amb la disponibilitat d’espai, l’equip avaluador de projectes decideix sobre l’admissió dels projectes. En qualsevol cas, tenen prioritat els projectes seleccionats a la segona fase de l’StartUB! Sprint, i el màxim d’spin-off (col·lectiu c) residents és de 4. 


La presentació de sol·licituds està oberta durant tot el curs acadèmic.

Presentació de candidatures abans del 13/10/19

Emplenar formulari + video (opcional màx. 2 min)

Dinàmica per conèixer els aspirants (15/10/2019)

Sereu notificats properament

Selecció de candidatures

La Comissió de Selecció escull 10 projectes

Presentació i defensa oral del pla d’empresa

Lliurament del pla d’empresa i defensa durant el mes de febrer 2020

VOLS MÉS INFORMACIÓ SOBRE STARTUB! LAB?

Galeria d’imatges

X