Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Grup d'innovació Statmedia Imatge de diagramació
    Español English Inici UB Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
  Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
 
 

statmedia@ub.edu

Imatge de diagramació Imatge de diagramació  
 

Presentació

El grup d'innovació Statmedia té com a objectiu la millora i la innovació docent en l'àmbit de l'Estadística aplicada. Des de l'any 1999 els nostre projectes utilitzen entorns multimèdia basats en Java per tal de dotar de dinamisme els documents, formularis i presentacions que consulten els estudiants. Tot el programari ha estat desenvolupat íntegrament pel nostre grup.

 

Projectes principals

  • Statmedia: Curs multimèdia d'Estadística: Consta de 13 temes, desenvolupats al llarg d'unes 750 pàgines HTML. Inclou més de 100 programes de propòsit didàctic. Originalment només en castellà, ara ja està editada en CD, i una edició bilingüe català/castellà (els programes també en anglès) que a més és totalment accessible de forma lliure per xarxa.

  • Statmedia II: Projecte dels anys 2004-2005. Sistema de pràctiques via web que planteja als estudiants casos pràctics propis i específics de cadascun dels diferents ensenyaments als quals s'adreça: Biologia, Geologia i Estadística. Es recolza en els applets i la calculadora estadística comuns al projecte anterior, tot recollint i emmagatzemant profusament informació del treball dels estudiants.

  • Statmedia II Pi: Una evolució de l'anterior, en fase d'explotació des de l'anya 200. La millora més important és la individualització: cada usuari rep un conjunt de dades diferent, compartint amb la resta dels companys de l'assignatura només el context -el cas pràctic-. Les preguntes poden abastar més d'un camp dels formularis. La correcció automatitzada possibilita i simplifica l'avaluació continuada dels més de 700 estudiants dels ensenyaments de Biologia, Ciències Ambientals, Geologia i la Diplomatura d'Estadística.

  • Statmedia III: amb aquest projecte la individualització és aprofitada no solament a pràctiques sinó també en molts altres tipus d'activitats que s'implanten a la UB durant el curs 2009-2010, en consolidar-se l'EEES. Amb Statmedia III els casos pràctics, els problemes i bona part de l'avaluació continuada son utilitzats en 7 graus: Biologia, Bioquímica, Biotecnologia, Ciències Ambientals, Biomedicina, Geologia i Estadística (grau conjunt UB-UPC). Tots els graus tenen activitats adaptades específicament a l'ensenyament, i sumen uns 800 estudiants en total per any. Estan encara desenvolupant-se algunes parts del projecte que faciliten la gestió de documents i activitats, així com la integració de R en el nucli del corrector.

  • Anàlisi de traces: projecte desenvolupat conjuntament amb  el grup JavaOptics (Dept. Física Aplicada i Òptica, UB). Ambdós grups han desenvolupat de forma independent programes interactius en entorns d'ensenyament assistit per ordinador, que poden traçar opcionalment l'activitat de cada alumne de forma summament detallada (accions desencadenades, variables del sistema en l'instant de la interacció, objectes modificats, resultats després de la interacció ...). S'ha dissenyat una metodologia comú d'anàlisi d'aquestes traces mitjançant  scripts de R, utilitzant com a marc de referència el llenguatge XML. L'anàlisi  preliminar dels registres presenta un informe simple pel docent en un format fàcilment llegible, amb vistes a identificar patrons comuns en el procés d'aprenentatge, els errors freqüents i que recopili les diferents vies alternatives de solució en aquelles tasques obertes que admeten ser abordades per més d'un plantejament.

  • Utilització bàsica de la biblioteca Java: hem volgut oferir a la comunitat docent una versió Lite dels projectes I/II/III que no requereix infraestructura de servidor. Això és possible atès que el software s'executa només sobre la màquina (virtual) del client, sense necessitat de cap base de dades centralitzada. D'aquesta forma qualsevol grup docent pot planificar activitats per els seus estudiants (fins i tot individualitzades) mitjançant el nostre software lliure. És fàcilment instal·lable sota qualsevol sistema operatiu, sense més requisit que una màquina virtual Java disponible en l'ordinador del estudiant o professor. Es pot consultar una explicació detallada del projecte aquí, o descarregar aquí l'arxiu zip per la seva instal·lació.

 

Trajectòria del grup

El nostre grup va ser identificat com un Grup Reconegut d'Innovació Docent en la convocatòria de l'any 2000 de la Universitat de Barcelona, i posteriorment com a Grup Consolidat en les dues convocatòries consecutives dels anys 2003 i 2005. El grup ha estat finançat en totes les convocatòries del DURSI dels darrers anys. La nostra trajectòria com a professors implicats en la introducció de noves tecnologies en la millora docent va començar de fet molt abans de la constitució formal com a grup, arran de la posada en marxa dels plans d'estudis de 1992.

Com s'ha pogut constatar en el resum dels principals projectes, l'àmbit docent al qual ens adrecem és força ampli atès que l'Estadística s'inclou actualment com a matèria instrumental en la majoria d'ensenyaments de ciències experimentals, ciències econòmiques i enginyeries.

El fet d'haver liderat o participat en moltes de les iniciatives actualment implementades de millora i innovació docent del Departament d'Estadística, que imparteix docència en els graus de Biologia, Bioquímica, Biotecnología, Biomedicina, Ciències Ambientals, Geologia, Enginyeria Química i Estadística, ens ha permès tenir una perspectiva transversal de la didàctica de l'Estadística Aplicada en molts ensenyaments.

La nostra dedicació a la millora docent ha estat plenament compatible amb l'activitat de recerca dins de l'àrea de l'Estadística, concretada en diverses publicacions en revistes internacionals. Tanmateix hem continuat la nostra dedicació tant en la transferència de tecnologia com en l'extensió universitària, plasmada en múltiples col·laboracions entre empreses i membres del grup, mitjançant convenis amb la Fundació Bosch i Gimpera.

 
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Departament d'Estadística
Última actualització o validació: 10.09.2010