4.2 El liofilitzador

El liofilitzador és l’aparell emprat per a dur a terme la liofilització (Fig 4.1). Consta de les següents parts:

  • cambra seca o cambra de liofilització: és el lloc on es col·loca la substància a liofilitzar. Pot tenir formes diferents amb compartiments on es realitza la sublimació, passant l'aigua de sòlid a vapor. El tancament és hermètic i es treballa sota el buit.
  • condensador amb circuit de refrigeració: comunica amb la cambra seca i és on es condensa el vapor que es va produint en la sublimació. Un refrigerant el manté a una temperatura més baixa que la cambra seca (entre -50 i -125 ºC).
  • sistema de buit : El buit es produeix amb una bomba d'oli que treballi sobre 10-2 mbar, connectada a una trampa per tal que no passin vapors del solvent al seu interior. El sistema de buit elimina primer l’aire de la cambra seca a l'iniciar el procés de liofilització, i desprès ajuda a la sublimació

Fig 4.1