4.4 Avantatges respecte d'altres tècniques

 
  • S'obtenen productes que es poden tornar a regenerar molt ràpidament.
  • La forma i característiques del producte final són essencialment les originals.
  • És un procés idoni per a assecar substàncies termolàbils.
  • Els constituents oxidables estan protegits.
  • El contingut d’humitat final és molt baix.

Malgrat tot, la liofilització presenta alguns inconvenients, com pot ser la llarga durada de l’operació, el cost elevat dels equips, instal·lacions i manteniment, així com el gran consum energètic requerit (estan funcionant contínuament).