4.5 Riscos i normes de seguretat

A més dels riscos habituals que representa el treballar amb productes químics, els riscos més específics de la liofilització deriven del tractament amb líquids criogènics (nitrogen líquid, neu carbònica). També els associats amb el buit: les possibles explosions o implosions per canvis de pressió extrems o per treballar amb material en estat defectuós.