Tema 3. Activació de reaccions químiques

Sovint cal activar les reaccions per a que s’iniciïn o per a que s’acceleri el procés; a vegades s’ha d’afavorir la formació del producte final mitjançant el desplaçament d’equilibris de reacció. Per aconseguir-ho poden utilitzar-se mètodes  físics com l’agitació, el canvi de temperatura (escalfament o refredament), la destil·lació d’un dels compostos formats, l’aplicació de pressió al medi, o l’aportació d’energia procedent de fonts com microones, ultrasons o fotoquímica entre d’altres.